peperonity.com
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Forgot login details?

For free!
Get started!

INTERNA PROPEDEVTIKA | mangoo


INTERNA PROPEDEVTIKA
INTERNA PROPEDEVTIKA
FIZIKALNI PREGLED
Metode fizikalnog pregleda su:
1. inspekcije(opsti utisak)
2. palpacije
3. perkusije
4. auskultacije
1.Inspekcija(opsti utisak)-ono sto vidimo na pacijentu:stanje svesti,stav pacijenta,visina,telesna
masa,konstitucija,simetricnost tela,razvijenost musculature,koza,disanje
2.Palpacija-je pregled metodom pipanja vrhovima prstiju pojedinih delova tela
Moze biti:
A. povrsna
B. duboka
A.povrsna-sluzi za identifikaciju povrsnih organa,tumora,bolne osetljivosti,procenu
defansa(trbuh tvrd kao daska zbog povecanog tonusa trbusne musculature)-kod peritonitisa
B.duboka-sluzi za odredjivanje polozaja i velicine dubokih organa(bubreg,appendicitis itd.)
3.Perkusija je metoda gde se kucanjem po povrsini tela na osnovu kvaliteta perkutornog zvuka
dobijaju podaci o:konzistenciji i velicini organa,patoloskom sadrzaju kao I o patoloskim stanjima
Primenjuje se:
A. direktna perkusija-kucanjem direktno vrhovima prstiju po telu(test fluktuacije za ascites)
B. indirektna perkusija(prstom o prst)-po distalnoj falangi srednjeg prsta se udara srednjim
prstom druge sake sa udaljenosti 10-15 cm iz zgloba rucja;prst po kome se kuca ne treba
pritiskati jako na telo vec ga treba prisloniti na telo.
Vrste perkutornog zvuka:
a. tmuo-butina
b. potmuo-jetra,slezina,srce
c. sonoran-normalna pluca
d. hipersonoran-zeludac
e. timpanican-abdomen(creva),pneumotoraks;ovaj zvuk se cuje kao naduven obraz
4.Auskultacija je metoda slusanja stetoskopom
 -grudnog kosa(kvaliteta i intenziteta disajnog suma kao i propratnih susnjeva)
 -srca(F.R.T.U.S-frekfenca,ritam,tonovi,udvajanje,sumovi)
 -abdomena(crevne peristaltike-motiliteta,vaskularnih sumova-stenoza renalne arterije i
aorte,perihepatickog trenja itd.)
PREGLED PACIJENTA
Opsti utisak
Obuhvata stvari koje vidimo opstom inspekcijom:
1. stanje svesti-svestan(ili somnolencija,spoor,koma) i orjentacija u
vremenu,prostoru,prema sebi i drugim licnostima(norm.orjentisan)
2. stav bolesnika (aktivan,pasivan,prinudan)u postelji
3. pokretljivost pacijenta(aktivno pokretan-normalno,pasivno ili nepokretan)
4. konstitucija-uzeti visinu(m) i telesnu masu(kg);izracunati BMI(bodi mass
index)=masa(kg)/(visina-m)²;normalan BMI=18,5-24,9kg/m²;pacijent moze
www.belimantil.info
2
biti:normalno(srednje) uhranjen(BMI=18,5-24,9),gojazan(BMI=>25;[25-30-umerena
gojaznost,30-35-goj.I stepena,35-40-goj.II stepena,>40-morbidno
gojazni]),pothranjen(BMI=<18,5)
5. simetricnost gradje tela(simetricne-asimetricne)
6. razvijenost muskulature(normalno,slabije ili jako razvijena)
7. disanje(eupnoicno-normalno,dispnoicno-gusenje)
8. koza i sluzokoza
A. boja
B. vlaznost
C. pigmentacija
D. ospa
E. hemoragije
F. strije
G. maljavost
H. elasticitet(pokretljivost) i turgor
I. temperatura
J. potkozno masno tkivo
K. uvecane limfne zlezde
A.boja moze biti:
I-bleda(sideropenijska anemija,strah-spazam kapilara)
II-iktericna-zuta prebojenost koze(zutica,ciroza jetre,hemoliticka anemija-citostatici)
III-sivkasta-hemohromatoza
IV-cijanoticna(plavo-ljubicasta);cijanoza moze biti:
1.centralna-posledica nedovoljne saturacije hemoglobina(Hb) sa kiseonikom(02)
Lokalizacija:jezik,usna duplja,farings
Kod:srcanih mana,desno-levog santa,plucne opstruktivne
bolesti(bronhopulmonalna oboljenja)
2.periferna-posledica porasta redukovanog Hb u venskoj krvi dok je njegova koncentracija u
arterijskoj normalna
Lokalizacija:na usnama,noktima prstiju ruku i nogu ,usnim skoljkama
Kod:venske opstrukcije,mitralne stenoze,hladnoce,anksioznosti
B.vlaznost
I-suva-hipotireoidizam
II-masna-hiperandrogenizam
III-vlazna,topla-hipertireoza
C.pigmentacija
I-hiperpigmentacija-adisonova bolest(crna koza)
II-hipo-vitiligo,gljivicna oboljenja
D.ospe(alergije,sepsa,boginje)
E.hemoragije
I-petehije-tackasta krvarenja
II-ekhimoze-malo veca(slivene tacke)
III-hematomi-krvni podlivi
Kod:traume,skorbuta,trombocitopenije,sepse(meningokokna,pneumokokna)
F.strije(kusing,trudnice,gojazni,pubertet)
G.maljavost-muskog-zenskog tipa,alopecije,hirzutizam i hipertrihoza kod zena(brkovi i brada)
H.elasticitet(pokretljivost) i turgor
I-elasticitet-podici kozu nad sternumom ili tibijom;zapaziti sa kojom lakocom se koza
tegli(pokrece);smanjena kod edema
II-turgor-brzina kojom se koza vraca u prvobitni polozaj(smanjen kod dehidratacije,starih)
I.temperatura-vrste temperature:
www.belimantil.info
3
I-afebrilan(36-37C)
II-subfebrilan(37,2-37,5C)
III-febrilan(37,5-38C)
IV-visokofebrilan(>38C)
Vrste temperaturnih krivi:
1. febris kontinua
2. febris remittens
3. febris intermittens
4. febris recurens
5. Pel-Ebstajnov tip temperature
1.febris kontinua-febrilne I visokofebrilne temperature se smenjuju vise dana ili nedelja ali
varijacije u toku dana ne prelaze vise od 1C(pneumonija,tifus)
2.febris remittens-skokovi visoke temperature u toku dana sa varijacijama dnevne temperature 1-
2C,ali ne pada na normalnu vrednost(peritonitis,empijem,apces pluca)
3.febris intermittens-nagli skok do 40C nekoliko sati,pa nagli pad na normalnu vrednost ili ispod
normale sa dnevnom varijacijom vecom od 2C sto traje nekoliko dana pa opet posle
skok(malarija,sepsa)
4.febris recurens-smenjivanje hiperpireksije i apireksije u trajanjem od nekoliko dana
naizmenicno(milijarna TBC,povratni tifus)
5.Pel-Ebstajnov tip temperature-naizmenicna pojava visokih T sa periodom normalnih ili
subnormalnih temperatura sto je karakteristika Mb.Hodzkin
J.potkozno masno tkivo-depo(veliki/mali),raspored(na butinama,trbuhu-rizik od infarkta
miokarda,buffalo torso<grba>-Kusing),postojanje otoka(hipotireoza-miksedem)
K.uvecane limfne zlezde-normalna velicina je do 1
cm(subokcipitalne,retroaurikularne,submandibularne,submentalne,duz
m.sternokleidomastoideusa-napred i nazad,supraklavikularne-sa leve strane Virhovljeva<Ca
zeludca>,aksilarne,ingvinalne,poplitealne,kubitalne-lakatne)
9.UTISAK:pacijent odaje utisak (lakog,srednje teskog ili teskog) bolesnika
NORMALAN NALAZ:
1. bolesnik svestan,orjentisan u vremenu,prostoru i prema licnostima
2. zauzima aktivan stav u postelji
3. aktivno pokretan
4. srednje uhranjen
5. simetricne gradje tela
6. normalne osteomuskularne gradje
7. eupnoican,afebrilan
8. koza i vidljive sluznice normalno prebojene
Pregled glave
Kod glave se pregledaju:
1.konfiguracija lobanje
2.kosmatost
3.lice
4.oci
5.kapci
6.usi
7.nos
8.usta
www.belimantil.info
4
1.konfiguracija lobanje-simetricna,srednje(normalne)velicine,proporcionalna
telu.Odstupanja:mikrocefalija,hydrocefalija,brahycefalija,scafocefalija,oxycefalija;kod rahitisacraniotabes
(udubljenja u lobanji kada se pritisne-kao ping-pong loptice i lobanja ima cetvrtast
oblik)
2.kosmatost-proredjenost kose,distribucija,muski-zenski tip kosmatosti;
Poremecaji:
-gubitak brade i brkova kod muskaraca-hipogonadizam
-pojava brade i brkova kod zena-androgenizacija(sindrom policisticnih ovarijuma,kongenitalna
adrenalna hiperplazija)
-kosa tanka,fina,meka-hipertireoidizam
-kosa gruba,krta,bez sjaja-hipotireoidizam
-svetla kosa i plave oci-fenilketonurija
-alopecija totalis (potpuni gubitak kose)
-alopecija areata (gubitak kose na pecate)-glivicno oboljenje
3.lice
I-posmatrati:
A.simetriju lica-asimetrija kod paralize n.facijalisa(VII);
postoje:1.centralna paraliza facijalisa-spusten ugao usta a ostecenje se nalazi sa suprotne
strane u mozgu,oko se zatvara na toj strani i podizu obrve
2.periferna paraliza facijalisa(Belova)-na jednoj polovini lica nema bora,oko je
otvoreno,ugao usta je nizi kada se smeje,ostecenje n.facijalisa je sa iste strane u facijalnom
kanalu temporalne kosti)
B.mimiku-ugasena kod parkinsonove bolesti,lekova neuroleptika
C.boju:iktericna-zutica,bleda-anemija,cijanoticna-mane sa desno-levim
santom,olovnosivkasta-akutni abdomen,peritonitis,bele kafe-subakutni bakterijski endokarditis
D.postojanje otoka kod:bubreznih bolesti,alergije,tumora,sarkoma,sinusitis,rhinitis
E.maljavost muskog tipa kod zena
II-palpirati:A.Valeove tacke-bol kod neuralgije n. trigeminusa(V)
B.tragus-bolnost kod bolesti spoljasnjeg uva
C.mastoideus+perkusija-bolnost kod zapaljenja srednjeg uva
4.oci-gleda se:
a) velicina bulbusa(egzoftalmus/enoftalmus)
I. Egzoftalmus:
 bilateralno uvecanje ocnih jabucica(Mb.Graves-Bazedow kod hipertireoze)
 jednostrano uvecana ocna jabucica-Tu,hematom,gnojenje
II. Enoftalmus(bilateralno uvlacenje bulbusa)-dehidracija,kaheksija
b) pokretljivost bulbusa(paraliza)
c) sklere(beonjace)- sedefaste-normalno/subiktericne/iktericne
d) zenice:
 normalan nalaz-kruzne/jednake/simetricne/reaguju na svetlost I akomodaciju
www.belimantil.info
5
 siroke zenice(midrijaza)-intrakranijalno krvarenje,trovanje alkoholom,marihuanom i
CO(uglj.monoksidom),glaukom-pojacan Sy(Simpatikus)
 suzene zenice(mioza)-trovanje opijatima(morfijum,heroin),uremijska koma-pojacan
PSy(parasimpatikus)
 odsustvo reakcije zenica na svetlost I akomodaciju-cerebralni lues, tumori
mozga,trovanja
 Argajl-Robertsonov fenomen-uske zenice,nepravilnog oblika,bez reakcije na svetlost
uz ocuvanu konvergenciju(kod sifilisa CNS-a)
e) Tonus jabucica-smanjen(kod hiperglikemijske kome zbog
dehidratacije)/povecan(glaukom)
f) Simetricnost bulbusa/prisutnost strabizma(konvergentni ili divergentni)
g) Prisutnost nistagmusa-stavimo prst da gleda pod uglom od 45°(kod oboljenja unutrasnjeg
uva,vestibularnog nerva,ostecenje CNS-a)
h) Konjuktive-normalna prokrvljenost,blede(anemija),hiperemicnecrvene(
zapaljenje),petehije(sepsa,povisena TA)
5.kapci:
1) Blefarospazam-bol
2) Retrakcija kapka-podignut kapak-hipertireoidizam
3) Ptosis(spustenost gornjeg kapka)-kod paralyze n.okulomotoriusa
4) Hornerov sy-udruzenost ptose I enoftalmusa(kod ostecenja vratnog simpatikusa)
5) Periorbitalni edem-glomerulonefritis,hipotireoidizam,angioedem,alergija na
lekove,infekcija,trauma)
6) Chalasion-otok Mejbomove zlezde,bezbolan
7) Xantelasma-zuta prebojenost na kozi kapka(kod hiperholesterolemije)
8) Trepavice-ektropija(okrenute spolja)/entropija(okr.unutra)/blefaritis(zapaljenje ruba
kapka)
9) Zapuseni suzni kanali-suze teku niz lice
6.usi-inspekcijom se utvrdjuje:
1) Velicina I oblik aurikule
2) Tophy-urici-kristali Na-biurata na helixu(kod gihta)
3) Krvarenje iz spoljasnjeg usnog kanala-kod fracture baze lobanje
4) Cijanoza:
 Perifrena-pri trljanju usne skoljke plavo-ljubicasta boja se menja u crvenu
 Centralna-pri trljanju boja ostaje ista(plavo-ljubicasta)
7.nos-gleda se:
1) Oblik
2) prisutnost deformiteta
3) prohodnost
4) prisutnost stranog sadrzaja u nosnim supljinama(krvhiperTA,
trombocitopenija,trauma;gnoj-sinuzit;
5) herpes-zoster(pneumonija,virusna oboljenja)
6) eritem(u vidu leptira-kod Lupusa eritematosusa)
7) perforacije nosne pregrade(TBC,lues)
8.usta:
1) Boja I hidriranost usana-blede(anemija,krvarenje),cijanoticne(srcana
dekompenzacija,sok,kolaps,desno-levi sant),zvale-angulus infekciosus(posle
antibiotika),zapaljenje usana(hipovitaminoza ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top